Doktora Bursiyerleri

Özgecan Eskiduman

Çalışma Alanları

 • Uluslararası İlişkiler
 • Postyapısalcılık
 • Eleştirel Güvenlik
 • İsrail Dış Politikası

1991 tarihinde ayında Ankara’da doğmuştur. İlkokul ve lise eğitimini yine Ankara’da tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmıştır. Lisans eğitimi sırasında, not ortalaması üzerinden burs almış ve okulu onur derecesi ile bitirmiştir. Daha sonra ODTÜ Ortadoğu Araştırmaları yüksek lisans programına kabul edilmiştir. Prof. Dr. Özlem Tür danışmanlığında “Israeli Foreign Policy Towards Syrian Uprising: A Defensive Realist Perspective” başlıklı tez yazmış; tezinin bir bölümünü uluslararası bir konferansta sunarak yayınlamıştır. Doktora eğitimine Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde devam etmekte; post-yapısalcılık, İsrail dış politikası, eleştirel güvenlik, eleştirel jeopolitik ve terörle mücadele üzerine çalışmaktadır.

Hümeyra Dinçer

Çalışma Alanları

 • Sosyal Teori
 • İslam Antropolojisi
 • Söylem Analizi

Trabzon’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. 2019 yılında Prof. Dr. Nükhet Sirman danışmanlığında “İslam’ın Mesajını İletmek: Kadın Vaizelerin Cami Vaazları” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Doktora çalışmalarına İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde devam etmektedir.

Ziya Dinçsoy

Çalışma Alanları:

 • Tarih Felsefesi
 • Hegel
 • Postkolonyalizm
 • Klasik ve Çağdaş Alman Felsefesi
 • Oryantalizm

1991 Kayseri doğumludur. Lise eğitimi bitine değin aynı kentte eğitim almış, sonrasında İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik bölümünü bitirmiş (2012), hemen devamında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne başlamış ve dönem birincisi olarak mezun olmuştur (2016). Aynı yıl felsefe yüksek lisans eğitimine yine İzmir’de Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde başlamış ve 2018 yılında Dr.Özgür Aktok ve Prof.Dr.Doğan Göçmen danışmanlığında hazırladığı Hegel ve Tarih Felsefesi üzerine olan tezini savunarak mezun olmuştur. 2019 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında başladığı doktora eğitimine Prof.Dr.Işıl Bayar Bravo danışmanlığında devam etmektedir. Doktora tez çalışması Ernst Bloch ve Umut İlkesi üzerine olacaktır. Klasik Alman Felsefesi, Kant’ın, Hegel’in ve Marx’ın politik-tarihsel metinleri, tarih felsefesi, epistemoloji, oryantalizm, postkolonyalizm temel ilgi ve çalışma alanıdır. Bu alanlarda çeşitli yazı ve makaleleriyle birlikte, İngilizce ve Almanca dillerinden yaptığı çevirileri de vardır. Türkçe şiir ve edebiyat, 20.yüzyıl Almanca edebiyatı da takip ettiği alanlardır. Ayrıca fırsat buldukça bisiklet sürmeyi ve yürüyüş yapmayı sevmektedir.

Zeyneb Akdoğan

Çalışma Alanları

 • Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği
 • Sağlık Hizmetlerinde Büyük Veri
 • Sosyal Medya Analizi
 • Kadın Çalışmaları
 • Göç ve Sağlık

Lisans eğitimini Viyana Teknik Üniversitesi’nde Sağlık Bilişimi üzerine tamamladı. Öğrenciliği sırasında Viyana’da altı sene yerel bir gazetede gönüllü gazetecilik yaptı. Club Alpbach Medica tarafından Avrupa Forum Alpbach için katılım bursu kazandı.  Siemens firmasında yaptığı staj sırasında kariyerinde sağlık bilişimini ve yönetimini birleştirerek ilerlemeye karar verdi. Hacettepe Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde doktora eğitimine Üsküdar Üniversitesi’nde devem etmektedir.