Kuş Bakışı

Kuşbakışı kavramı, göç psikolojisinde ve de sosyolojisinde oldukça sık kullanılan bir kavramdır. Göç eden birisi kendi kültürüne ve ülkesine coğrafi bir mesafe alır. Bu coğrafi mesafe kendi kültürüyle ilgili daha önce hiç sorgulanmayan bazı davranışların irdelenmesine de neden olabilir. Yeni geldikleri ülkede de yabancı oldukları için, yeni ülkelerine de uzaktan gözlem yaparlar. Hem kendi ülkelerine hem de göç ettikleri ülkelere bir mesafeleri olduğundan, iki tarafı da uzaktan gözlemleyebilirler. Tıpkı kuşların yukarıdan kuşbakışı ile aşağıya hakim olmaları gibi. Buradan yola çıkarak, hayatının yarısını Türkiye’de yarısın Avrupa’da geçiren, Kıyı Buluşmaları yürütücüsü Dr. Ayşe Altunbay, Türkiye’de okulların bu kadar uzun süredir kapalı kalmasının arkasında yatabilecek olası kültürel motifleri, çocuklarımıza anne baba olarak tutumlarımızı ve ayrıca zorluklar karşısındaki tutumlarımızı, Türkiye-Almanya, Türkiye-Avusturya ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak çocuk psikiyatristi ve anne perspektifinden incelemeye çalışmaktadır.